Skalor


Skala C# helton: C# - D# - F - G - A - B - C# -

Visa ackord som passar till C# Helton skala <- Klicka!

Visa skala C# Helton på en gitarr   Visa skala C# Helton på ett piano

Transponera skala C# helton
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Helton)