Skalor


Skala A# melodisk moll fallande: A# - C - C# - D# - F - F# - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala A# Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala A# Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala A# melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Melodisk moll fallande)