Skalor


Skala C# dur blues: C# - D# - E - F - G# - A# - C# -

Visa ackord som passar till C# Dur blues skala <- Klicka!

Visa skala C# Dur blues på en gitarr   Visa skala C# Dur blues på ett piano

Transponera skala C# dur blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Dur blues)