Skalor


Skala D jonisk: D - E - F# - G - A - B - C# - D -

Visa ackord som passar till D Jonisk skala <- Klicka!

Visa skala D Jonisk på en gitarr   Visa skala D Jonisk på ett piano

Transponera skala D jonisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Jonisk)