Skalor


Skala F melodisk moll fallande: F - G - G# - A# - C - C# - D# - F -

Visa ackord som passar till F Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala F Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala F Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala F melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Melodisk moll fallande)