Skalor


Skala C frygisk: C - C# - D# - F - G - G# - A# - C -

Visa ackord som passar till C Frygisk skala <- Klicka!

Visa skala C Frygisk på en gitarr   Visa skala C Frygisk på ett piano

Transponera skala C frygisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Frygisk)