Skalor


Skala G# blues: G# - B - C# - D - D# - F# - G# -

Visa ackord som passar till G# Blues skala <- Klicka!

Visa skala G# Blues på en gitarr   Visa skala G# Blues på ett piano

Transponera skala G# blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Blues)