Skalor


Skala G# melodisk moll fallande: G# - A# - B - C# - D# - E - F# - G# -

Visa ackord som passar till G# Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala G# Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala G# Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala G# melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Melodisk moll fallande)