Skalor


Skala B lydisk förminskad: B - C# - D - F - F# - G# - A# - B -

Visa ackord som passar till B Lydisk förminskad skala <- Klicka!

Visa skala B Lydisk förminskad på en gitarr   Visa skala B Lydisk förminskad på ett piano

Transponera skala B lydisk förminskad
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Lydisk förminskad)