Skalor


Skala F# melodisk moll stigande: F# - G# - A - B - C# - D# - F - F# -

Visa ackord som passar till F# Melodisk moll stigande skala <- Klicka!

Visa skala F# Melodisk moll stigande på en gitarr   Visa skala F# Melodisk moll stigande på ett piano

Transponera skala F# melodisk moll stigande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Gb Melodisk moll stigande)