Skalor


Skala B dominant pentatonisk: B - C# - D# - F# - A - B -

Visa ackord som passar till B Dominant pentatonisk skala <- Klicka!

Visa skala B Dominant pentatonisk på en gitarr   Visa skala B Dominant pentatonisk på ett piano

Transponera skala B dominant pentatonisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Dominant pentatonisk)