Skalor


Skala B melodisk moll fallande: B - C# - D - E - F# - G - A - B -

Visa ackord som passar till B Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala B Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala B Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala B melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Melodisk moll fallande)