Skalor


Skala A# melodisk moll stigande: A# - C - C# - D# - F - G - A - A# -

Visa ackord som passar till A# Melodisk moll stigande skala <- Klicka!

Visa skala A# Melodisk moll stigande på en gitarr   Visa skala A# Melodisk moll stigande på ett piano

Transponera skala A# melodisk moll stigande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Melodisk moll stigande)