Skalor


Skala C lokrisk: C - C# - D# - F - F# - G# - A# - C -

Visa ackord som passar till C Lokrisk skala <- Klicka!

Visa skala C Lokrisk på en gitarr   Visa skala C Lokrisk på ett piano

Transponera skala C lokrisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Lokrisk)