Skalor


Sök skalor som passar till valda toner

Välj toner: (skalor som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar skalor som innehåller: A#

C Moll
C Eolisk
C Dorisk
C Frygisk
C Mixolydisk
C Lokrisk
C Melodisk moll fallande
C Kromatisk
C Halv/helton
C Helton
C Pentatonisk moll
C Pentatonisk blues
C Pentatonisk neutral
C Lydisk moll
C Dominant pentatonisk
C Blues
C Ren moll
C# Dur
C# Jonisk
C# Dorisk
C# Lydisk
C# Mixolydisk
C# Melodisk moll stigande
C# Kromatisk
C# Halv/helton
C# Hel/halvton
C# Pentatonisk dur
C# Lydisk augmented
C# Lydisk förminskad
C# Dur blues
D Moll
D Eolisk
D Frygisk
D Lokrisk
D Melodisk moll fallande
D Kromatisk
D Hel/halvton
D Helton
D Lydisk augmented
D Lydisk moll
D Ren moll
D Harmonisk moll
D Harmonisk dur
D# Dur
D# Jonisk
D# Moll
D# Eolisk
D# Dorisk
D# Frygisk
D# Lydisk
D# Mixolydisk
D# Melodisk moll stigande
D# Melodisk moll fallande
D# Kromatisk
D# Halv/helton
D# Pentatonisk dur
D# Pentatonisk moll
D# Pentatonisk blues
D# Pentatonisk neutral
D# Lydisk moll
D# Lydisk förminskad
D# Dur blues
D# Dominant pentatonisk
D# Blues
D# Ren moll
D# Harmonisk moll
D# Harmonisk dur
E Lydisk
E Lokrisk
E Kromatisk
E Halv/helton
E Hel/halvton
E Helton
E Pentatonisk blues
E Lydisk augmented
E Lydisk moll
E Lydisk förminskad
E Blues
F Dur
F Jonisk
F Moll
F Eolisk
F Dorisk
F Frygisk
F Mixolydisk
F Lokrisk
F Melodisk moll stigande
F Melodisk moll fallande
F Kromatisk
F Hel/halvton
F Pentatonisk moll
F Pentatonisk blues
F Pentatonisk neutral
F Blues
F Ren moll
F Harmonisk moll
F Harmonisk dur
F# Dur
F# Jonisk
F# Lydisk
F# Mixolydisk
F# Kromatisk
F# Halv/helton
F# Helton
F# Pentatonisk dur
F# Lydisk augmented
F# Lydisk moll
F# Dur blues
F# Dominant pentatonisk
F# Harmonisk dur
G Moll
G Eolisk
G Dorisk
G Frygisk
G Lokrisk
G Melodisk moll stigande
G Melodisk moll fallande
G Kromatisk
G Halv/helton
G Hel/halvton
G Pentatonisk moll
G Pentatonisk blues
G Lydisk förminskad
G Dur blues
G Blues
G Ren moll
G Harmonisk moll
G# Dur
G# Jonisk
G# Moll
G# Eolisk
G# Dorisk
G# Lydisk
G# Mixolydisk
G# Melodisk moll stigande
G# Melodisk moll fallande
G# Kromatisk
G# Hel/halvton
G# Helton
G# Pentatonisk dur
G# Pentatonisk neutral
G# Lydisk augmented
G# Lydisk moll
G# Lydisk förminskad
G# Dur blues
G# Dominant pentatonisk
G# Ren moll
G# Harmonisk moll
G# Harmonisk dur
A Frygisk
A Lokrisk
A Kromatisk
A Halv/helton
A# Dur
A# Jonisk
A# Moll
A# Eolisk
A# Dorisk
A# Frygisk
A# Lydisk
A# Mixolydisk
A# Lokrisk
A# Melodisk moll stigande
A# Melodisk moll fallande
A# Kromatisk
A# Halv/helton
A# Hel/halvton
A# Helton
A# Pentatonisk dur
A# Pentatonisk moll
A# Pentatonisk blues
A# Pentatonisk neutral
A# Lydisk augmented
A# Lydisk moll
A# Lydisk förminskad
A# Dur blues
A# Dominant pentatonisk
A# Blues
A# Ren moll
A# Harmonisk moll
A# Harmonisk dur
B Dur
B Jonisk
B Lydisk
B Melodisk moll stigande
B Kromatisk
B Hel/halvton
B Lydisk augmented
B Lydisk förminskad
B Harmonisk moll
B Harmonisk dur