Skalor


Skala G# lydisk förminskad: G# - A# - B - D - D# - F - G - G# -

Visa ackord som passar till G# Lydisk förminskad skala <- Klicka!

Visa skala G# Lydisk förminskad på en gitarr   Visa skala G# Lydisk förminskad på ett piano

Transponera skala G# lydisk förminskad
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Lydisk förminskad)