Skalor


Skala G frygisk: G - G# - A# - C - D - D# - F - G -

Visa ackord som passar till G Frygisk skala <- Klicka!

Visa skala G Frygisk på en gitarr   Visa skala G Frygisk på ett piano

Transponera skala G frygisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Frygisk)