Skalor


Skala G melodisk moll fallande: G - A - A# - C - D - D# - F - G -

Visa ackord som passar till G Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala G Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala G Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala G melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Melodisk moll fallande)