Skalor


Skala D# jonisk: D# - F - G - G# - A# - C - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Jonisk skala <- Klicka!

Visa skala D# Jonisk på en gitarr   Visa skala D# Jonisk på ett piano

Transponera skala D# jonisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Jonisk)