Skalor


Skala D# lydisk: D# - F - G - A - A# - C - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala D# Lydisk på en gitarr   Visa skala D# Lydisk på ett piano

Transponera skala D# lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Lydisk)