Skalor


Skala G# lydisk moll: G# - A# - C - D - D# - E - F# - G# -

Visa ackord som passar till G# Lydisk moll skala <- Klicka!

Visa skala G# Lydisk moll på en gitarr   Visa skala G# Lydisk moll på ett piano

Transponera skala G# lydisk moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Lydisk moll)