Skalor


Skala G# dur blues: G# - A# - B - C - D# - F - G# -

Visa ackord som passar till G# Dur blues skala <- Klicka!

Visa skala G# Dur blues på en gitarr   Visa skala G# Dur blues på ett piano

Transponera skala G# dur blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Dur blues)