Skalor


Skala D# melodisk moll stigande: D# - F - F# - G# - A# - C - D - D# -

Visa ackord som passar till D# Melodisk moll stigande skala <- Klicka!

Visa skala D# Melodisk moll stigande på en gitarr   Visa skala D# Melodisk moll stigande på ett piano

Transponera skala D# melodisk moll stigande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Melodisk moll stigande)