Beredning av tobak-En Bok från 1801 med recept och allt.

HEMLIGHETEN OCH KONSTEN ATT BEREDA ALLA SORTER SNUS OCH RÖK-TOBAK.
En bok skriven av en Holländsk emigrant redan 1801.
(sitter i detta nu och försöker modernisera språket)

I. Att plantera och bereda Virginia Tobak.
Frön från plantor som har röda blommor är bättre än vita sorter. Innan ni sätter era fröer på våren, låt dem ligga några dagar i lite mjölk eller gammalt öl i en hel och ren stenkruka. 
Där på blandar man dem med lite jord och låter dem stå i ett varmt rum, tills dess att dom börjar gro.
Då flyttar man dom till en  väl gödsel beredd bänk.
När plantorna blivit ett finger långa  flyttas de ut till tobakslandet, där de planteras med ett avstånd på 1kvadratfot från varanndra. Tobakslandet bör ha gjorts i ordning året innan och gödslats md Svin alternativt Duvgödsel.
Tobaken skall vattnas vid torrt väder med lite lätt tempererat vatten.
När plantorna blivit ungefär en Aln höga bryter man av kronan för att få så stora och breda blad som möjligt.
Men vill man däremot ha fröer från en planta så lämnar man den obruten.
Hela sommaren igenom måste man rensa och plantorna kupas i tobakslandet då bladen på det viset får det mycket lättare att hämta energi och styrka.

Mellan 8 -16:de September beroende på klimatets och höstens intåg skördas tobaksbladen genom att de bästa bladen plockas. Vid denna tidpunkt bör det vara vackert väder från Klockan 10 till klockan 16. Tänk på bladen verken ska vara blöta av regn eller dagg när dom skördas.
Efter avplockningen hängs de snarast upp på snören för att torkas  så välkonditionerat och öppet som möjlit. Men man ska tänka på att inte bladen ska utsättas för regn eller annat  vatten under denna process.
När Bladen fått hänga på detta sätt tills Mars eller April nästkommande år samlas dom ihop i knippen som sedan kan läggas i högar i en bod eller hellre ett rum eller en källare. Dom bör dock inte ligga på ett och samma ställe längre än tills dess att dom blir varama. Utan då byter man plats på dem. 
Efter 3 dagar gör man på samma sätt med den skillnaden att man nu svalkar/fuktar dom med lite vatten tills dess att man inte känner att dom blir varma.
Då kan man utan risk låta dom ligga på samma ställe i 3år då de är färdiglagrade och kan formas till det dom ska vara.
På liknande sätt kan man även hantera sämre tobak; Exempelvis kan man plocka de så kallade tobaks-Tjuvarna, gör man detta så märks det senare på tobaken. Man kan även använda sig av "Ungersk tobak" Den har blad som är runda, nästan lik  Kol blad i formen. Den är dessutom alldeles för stark som Rök tobak därför brukas den mestadels till snus beredning.

Om Virginia tobaksblad:
Dessa blad finns i flera varianter, "Mailåndfka" och "Marylanilka" är varianter som lämpar sig till röktobak. Dom är gulaktiga i färgen och torkas väl . "Rücklåndfka" är en mörkare variant som är mer tjänlig till Snus. De Amerikanska blir något mindre och passar bäst som "Carotter".
Exempel på detta är S:t Vincent är en av flera sorter.


Bra att veta:
Sal Tartari
Är orenat Kaliumkarbonat 
(som i sin tur är en oren form jämfört med senare varianterna).
 Denna typ ar vanlig 1775-1845 då den ersattes.
 1869 ersättas med Kaliumkarbonat som var så gott som helt rent.
 Från 1946 har detta bara använts i laboratorier.
 i stället rekommenderas Natriumbikarbonat som ersättare.

Saltpeter
En salt som framställs genom urlakning av salpeterjord. 
I just detta fall tror jag att detta handlar om en
 variant som framställs ur Björkgrenar. 
Detta på grund av att jag inte hittat någon pottaska (eller liknande som gjorts av jord).
 Utan endast av Aska från lövträd.

Sal Ammoniacum

Pottaska