svenska tobaksfabriker/tobaksspinnerier

-Min tanke var från början att lista och berätta om så många Tobaksfabriker, Cigarrfabriker, Snusfabriker och Tobaksspinnerier som möjligt.
Men när jag hittade information om Fabrikerna som funnits 1690-1915 insåg jag vilket otroligt arbete detta det skulle innebära. 
Istället har jag valt att plocka ur de Spinnerier och Fabriker som har ett speciellt stort intresse för mig. Vilket alltså inte innebär att de jag valt ut har något speciellt historiskt värde..


Men Jag känner mig nästan tvungen att berätta om skillnaden mellan "Tobaksfabrik"och "Tobaksspinneri" då det kan vara bra att ha koll på.

Oavsett om man drev en Snusfabrik, Tobaksfabrik, Cigarrfabrik eller Ett Tobaksspinneri så köpte man in torkade tobaksblad. Skillnaden var mer eller mindre bara vilken teknik man använde sig av när man förädlade sin tobak och där med även vad man slutligen planerat att tillverka.I ett Tobaksspinneri tillverkade man vanligtvis Piptobak och ibland även Tuggtobak. Namnet Spinneri uppkom av den processen man lät tobaken genomgå:
  1. Återfuktning av dom torra tobaksbladen.
  2. Strippning (Bladens mittnerver avlägsnades).
  3. De Strippade bladen blandades, dels efter storlek och dels genom sort.
  4. Man snodde eller Spann tobaksbladen till långa rep (där av namnet Spinneri).
  5. Man doppade repen i en Sås som dels förbättrade tobakens hållbarhet. Dessutom gav den tobaken sin rätta fuktighet men framför allt gav den  tobaken sin ljuva söta smak och tobaksdoft.
  6. Repen flätades eller tvinnades ihop till rullar som sedan klipptes i längder som kunde packas i askar som sedan såldes som piptobak alternativt tuggtobak.
-Så att när du läser att Spinneri är ett Annat och äldre namn på Tobaksfabrik så är det en sanning med modifikation. 
Än idag är Spinneriernas metoder att hantera sin tobak på inte helt ovanlig hos Pip och Tuggtobaks tillverkare.
-En ganska intressant händelse som sällan nämns när man talar om Svensk tobakshistoria är det faktum att man 1740 förbjöd all nyetablering av fabriker som hade med tobakshantering att göra i sverige. 
Däremot så insåg man redan innan förbudet att det på tre orter inte var möjligt att införa förbudet var på Åmål, Borås och Gotland undantogs från denna lag (var på exempelvis Visby Tobaksspinneri 1741 kunde bildas) För att minska risken för smuggling av tobak och tobaksvaror.
Denna lag skrevs 1766 om då det ökade trycket på Snus gjorde att man snabbt behövde få fram fabriker som kunde tillverka just Snus (osäker påom det gällde Näs eller föregångaren till vårt blötsnus/ Rapé det handlade om).
Källa till just denna sida kommer från:

  • Hantverkare och Fabriker inom tobakshantering 1866-1915 (Utgiven av Tobaksmonopolet 1950).
  • Prisad Planta (utgiven av Inga Junhem).
  • Gotländska föregångskvinnor 1 av 4 ( utgiven av Ingeborg Lingegård).
-Ett särskilt stort tack vill jag även ge Skansens Snus & Tändsticks museum som tagit sig tid med frågor (även om det ofta varit svårt eller omöjligt för dom att svara).


-Titta nu gärna in på de beskrivningar av gamla Fabriker och Spinnerier som jag listat i min undermapp.