Tobakens historia i korthet:

Historik: Redan på sin första resa stötte Columbus på tobaksbruket i Amerika. Indianerna där drog in röken från glödande rullar av torkad tobak i lungorna. På 1520-talet fördes tobaksfrön till Spanien och Portugal och på 1560-talet fördes växten vidare till Frankrike av den franska ambassadören i Lissabon, Jean Nicot, och därav kommer namnet.
Bladen inehåller 0,5-5 % nikotin som är en mycket giftig alkaloid. Nikotioninnehållet i en enda snusdosa är tillräckligt för att döda en vuxen människa, men som tur är tas inte allt nikotin upp av kroppen.
Koncentrerade lösningar av nikotin används för att döda skadeinsekter i trädgårdar.
Till Sverige fördes tobaksbruket av soldater som återvände hem efter det 30-åriga kriget, vilket var slut år 1648. På den tiden skall sverige i störst utsträckning ha handlat med tobak från Holland.  
Tobak har odlats i Sverige, bland annat i östra Skåne och i Julitta i Sörmland, och har främst använts till snustillverkning.
Störst är annars tobaksodlingen i USA i delstater som Virginia, Maryland, North Carolina och Kentucky. Tobak odlas även i stor skala i Indien, Kina, Turkiet, Ryssland och Brasilien.

Kort fattad historik för den något mer intresserade:

År 1492 steg Christofer Columbus och hans besättning i land på den ö i Västindien som nu heter Haiti (på den tiden hette den Hispaniola). Där väntade som bekant Indianer med gåvor; bland alla gåvor skall några torra blad som indianerna verkade se som mycket värdefulla. Detta måste ha visats ganska tydligt efter som att Christofer Columbus även skrev om detta i sin dagbok.
Under "besöket" fick sjömännen se hur Öborna tog de torra bladen och rullade in dom i större majsblad för att sedan tända eld på den märkliga rullen och sedan föra den till munnen och dra i sig röken.  Med på fartyget var även Munken Ramond Pane ha varit och han sägs ha noterat att Öborna hade ett långt rör som dom använde till att dra upp ett brunt pulver i näsan genom. På senare tid hävdar forskare att pulvret dock inte endast var tobak.. Men denna notering var av stor vikt för tobakens intåg i Europa då det skulle bli det vanligaste sättet att använda tobaken på.

Efter Columbus resor fortsatte sjöförare från främst Spanjen och Portogal att föra med sig Tobaksplantor till Europa.
Under 1500-talet skall läkare ha börjat använda tobaken i medicinskt syfte och planterade därför tobaken i sina trädgårdar.
Det sägs att Frankrikes Drottning Katarina de Medici hade en kronisk huvudverk och då fått rådet att smula sönder tobak och dra upp det i näsan av Lissabons Franska Ambassadör Jean Nicot (Vars namn Carl von Linne incpererats av när han gav Nicotiana sorterna sitt latinska namn ex Nicotiana tabacum, Nicotiana Rustica)  som under 1560-talet skall ha haft ett brinnande intresse för tobak (och dessutom odlade han den flitigt i sin trädgård). Efter att drottningen provat Jean Nicots råd så skall hennes kroniska verk ha blivit botad. Detta mirakel spred sig snabbt i franska hovets vänskapskrets. Detta innebar att DoftSnuset nu kan betecknas som fött efter som att Franska hovet vid sidan av Paris var stora förebilder för alla Europas hovkretsar. 
Första gången ordet Doftsnus dyker upp i Sverige är dock inte förs 1637 då ett Tulldokument visar att Doftsnus förs till två svenska städer från Finland.
På 1700-talet var Doftsnus hösta modet bland dom finare damerna och herrarna i Sverige. Då blev också små väl smyckade dosor till doftsnus mycket uppskattade gåvor.
1700-talet är även Sveriges stora genombrottstid för tobaksindustrin. Det odlades främst tobak i Skåne, gränna och Arvika; Där dessutom Potatisens krönte fader Joas Alströmer  skall ha startat storskalig tobaksodling. 
År 1750 Odlades tobak i ett 70-tal städer från Söder till Norr (endast inre delarna av Kiruna saknar noteringar om tobaksodling).
1800-talet kom största bakslaget för Snuset på grund av att den Franska Revolutioanen innebar slutet för den överklass som nyttjade Doftsnuset. Men med stor snusaren Napoleon kom åter ett uppsving för Doftsnuset som dock dog ut helt ihop med honom redan 1815 då han besegrades blev det politiskt fel och nästan fult att snusa.
Borgarståndet som kom till  makten i Frankrike började istället röka Cigarrer.
I Sverige tog dock det hela en annan vändning, Kanske för att tobaken i till störst del odlade här var av varianter med mindre eller långsmala blad som inte lämpade sig för tillverkning av Cigarrer (det enda den dög till var ju pip-rökning och doftsnus). Jag funderar lite på varför inte Sverige använde sig av annan tobak men vet faktiskt inte riktigt svaret, Ser man till Cigarr sorten Connecicut shade alternativt Broadleaf så växer dom i ett klimat som inte alls är allt för olikt vårt men nog om det.
- Man kan ju misstänka att piprökningen fick ett kraftigt uppsving. Men det intressantaste var att dom svenska odlarna istället började mala grövre korn som dom sedan tryckte ihop och stoppade in i underläppen.
Det mer och mer utbredda snusandet ledde snart till att fler och fler små lokala fabriker ploppade upp där man gjorde olika varianter av det nu mer fuktiga snuset.
Några av de kändare firmorna var: Petter Schwartz med Röda Lacket och Willhelm Hallgren med Grovsnus. Men han som lyckades bäst med sitt snus var dock Jacob Fredrik Ljunglöf (som vuxit upp i sitt tobaks företag som bildades redan 1695) 1822 övertog han själv firman och lanserade Ljunglöfs Ettan. Den fabriken blev snabbt Europas största snusfabrik.
I stort sätt alla svenska snusfabriker lanserade sin tobak enligt klasserna No:1 No:2 och No:3 som rikstäckande kvalitetsprodukt . Men Herr ljunglöf lanserade sitt märke som No:1 och Ljunglöfs Ettan blev ett begrepp som än idag är det största märket av svenskt snus.
1846-1930 Emigrerade runt på en miljon svenskar över Atlanten, Givetvis tog dom med sig sina seder och bruk var vid det svenska unika snuset spred sig. Detta var något som våra Svenska tobaksfabriker troligen försöker utnyttja för att växa. Bäst lyckas till en början J-F Ljunglöf men han och hans snus får 1866 fick dock Jacob Fredrik Ljunglöf konkurrens av  entreprenören och snusfabrikören Johan A Broman som ungefär tio år tidigare startat firman Kröger & Boman tillsammans med Ferdinand Kröger (kröger stod för kapital och Boman stod för Visionerna). Med sitt märke Generalsnus som ska vara det märket som innehåller störst blandning av Tobaksvarianter (22st om jag inte är ute och cyklar). Hans snus var och är fortfarande smaksatt med bla Bergamott. Idag är General snus det snuset som lyckats bäst med att etablera sig utländska marknader genom att snuset blev till ett identitets märke.
Detta snappade Bland annat Amerikanerna upp och med tiden började även dom tillverka snus (men det är en annan historia).
Under 1900-talets början så behövde Svenska staten få in pengar för att klara av att upprätthålla försvaret och den svenska välfärden som var under sin uppbyggnad (exempelvis så skulle den första Pensionsreformen införas). Tobaken sågs då som en lämplig "donator" .
1915 Bildades därför  AB Svenska Tobaksmonopolet, Snusandet ökade där efter lavinartat och 1919 nådde det rekord nivån på 7000ton vid den tiden bodde det ungefär sex miljoner människor här vilket innebär att dessa konsumerade ca 1,2Kg kilo per person och år.Under de kommande åren minskades konsumtionen av snus till förmån för Cigarretter  och annan röktobak som ökade kraftigt under första världskriget.
1960 upplöstes tobaksmonopolet. Under slutet av 1960-talet så började det komma raporter om tobaksrökningens skador vilket ledde till en ökning av snus igen.
1961 Drabbades nästan all tobak som odlades i Sverige av en nästan helt okänd sjukdom,  tobaksbladmögel (Peronosporatabacina Adam) Först fastslogs det i Fjälkinge och det på "nyss utplanterade plantor" men ganska snart visade det sig att många odlingar öster om Kristinestad. Besprutningar med "zinebmedel" insattes tämligen allmänt, men sjukdomen spred sig trots detta över hela det Omkringliggande tobaksområdet. Den nådde även till odlingarna i Blekinge och Halland, i sistnämnda fall sannolikt genom smittade bänkplantor från Kristianstadsområdet. Endast tre odlingar om sammanlagt 0,27 ha i Malmöhus län synes ha undsluppit angrepp. -sjukdomen drabbade Sveriges tobaks odling så hårt att endast 25% av den normala tobaksberedningen av Svensk tobak utföras (så att när folk skyller på att monopolet tog dö på tobaksodlingen så är det kanske inte mer än en tredjedel av sanningen)..
1970-talet kom det första Portionssnuset, vilket gjorde att snusningen i Sverige ökade markant.
Källa:
Svenska Akademin/Snusets historia.
Statens Växtskyddsanstalts Växtskyddsnoteringar.

-Är du nyfiken på vilka tobaks varianter som odlats i Skåne trakten 1921-1962 så ska jag försöka redigera detta inom en snar framtid!!