Tips på Böcker & länkar när det gäller odling av tobak:

Jag läser tyvärr inte så mycket nu som förr. Men jag hoppas att denna sida ska kunna ge nyblivna hobbyodlare lite intressanta tips.
 
Åkerns nyttoväxter från 1959 är kanske ett av de bästa tips jag kan ge svenska hobbyodlare. Här kan man lära sig om praktiskt taget alla växter man kan tänka sig. Även om informationen kan ses som oerhört gammal så är den fullt fungerande än idag. Dessutom så finns det nu mer mycket mer lättodlade versioner av den gröda man i boken kan lära sig om. 
Kapitlet om tobak ligger i kap:20 (sidorna: 534-539).