Bilder:2013

Standard Burley (Tabacum Burley Var Compact).
Standard Burley (Tabacum Burley Var Compact).
Två övervintrade plantor från förra året..
Två övervintrade plantor från förra året..
Standard Burley(Tabacum Burley Var Compact).
Standard Burley(Tabacum Burley Var Compact).
Små Alida och Jupiter Burley plantor
Små Alida och Jupiter Burley plantor
Small stalk Black mammoth vid sidan av förra årets Havana
Small stalk Black mammoth vid sidan av förra årets Havana
 Burley Var Compact nyss utplanterad
 Burley Var Compact nyss utplanterad
Bolivian
Bolivian"Criollo"Black
Alida Till vänster Och Jupiter Burley Till höger
Alida Till vänster Och Jupiter Burley Till höger
Burley var Compact
Burley var Compact
Small Stalk Black Mammoth vid en över vintrad Havana
Small Stalk Black Mammoth vid en över vintrad Havana
Efter en tids regn har Sniglarna kalasat..
Efter en tids regn har Sniglarna kalasat..
"lindrigare" snigel angrepp..
Försökt att på ett lindrigt sätt besegra sniglar med aska
Försökt att på ett lindrigt sätt besegra sniglar med aska
Behandling med aska
Behandling med aska
Något Snigel angripen tyvärr
Något Snigel angripen tyvärr
Tätt omplanterade Rustica
Tätt omplanterade Rustica "Bondtobak"
En Spännande och Nikotin snål Burley
En Spännande och Nikotin snål Burley
En
En "Criollo" variant från Bolivia
Håller på att sy en påse att sätta över blommorna(för att hindra kors-bindning mellan mina sorter)
Håller på att sy en påse att sätta över blommorna
(för att hindra kors-bindning mellan mina sorter)
-Tyvärrvar detta en vanlig syn i 2013års odlingar..
-Tyvärrvar detta en vanlig syn i 2013års odlingar..
En daglig skörd av sniglar (liggande i salt vatten).
En daglig skörd av sniglar (liggande i salt vatten).
Small Stalk Black Mammoth
Small Stalk Black Mammoth
Unga exemplar av:
Unga exemplar av: "Bondtobak" och "Alida/Å-Hus"
Blommor och knoppar av Nicotiana Tabacum typ
Blommor och knoppar av Nicotiana Tabacum typ
I år har jag faktiskt redan satt ut lite plantor.
Inget jag ber er att göra än efter som att det
gärna blir "lite bakslag"...
Just nu vänjer jag små Alidor och Jupiter Burley att
vara ute, sen är tanken att dom och ett litet antal
Black Mammoth skall göra Burley:n sällskap i slänten.
Där tobaken ska kunna växa lite skyddad mot Hårda vindar
och allt för hård neder börd, dock mindre skyddad mot
sniglar och annat satyg

Men min tid till Tobaken är och blir ganska kort
i år, Jag hoppas bara på att få fram tobak (och tid)
till att göra lite egenodlat snus i år.
Därför har jag givit bort det mesta av mina plantor till
en granne men jag har några kvar till eventuellt eget bruk.