Vad innebär Hybrid?

           Hybrid är en korsning, av naturen eller av människan gjord, mellan liknande arter. Nya sorter, varianter och arter kan då uppstå. Hybriden är ofta framtagen för att ha vissa egenskaper, som frosttålig, rikblommande, svag tillväxt etc. Hybriden kan vara sterila och vissa producerar inga frön. De som producerar frön kan ge en annan sort när man sedan sår dessa, en av föräldrasorterna kan uppstå istället för den man hade från början. Hur fröfirmorna får nya frön från dessa vet jag inte, antagligen tar de frön efter det att de har pollinerar föräldraplantorna själva.