Olika mått omvandlade till Svenska

Det kan vara bra att veta hur långa mått är i svenska mått räknade. så att jag tänkte detta som hjälp:

Traditionella längdenheter efter land 

Amerikanska längdenheter 

inch1 inch0,025400 meter (25,4 mm)
foot1 foot12 inches0,30480 m (30,48 cm)
yard1 yard3 feet36 in0,91440 m (91,44 cm)
furlong1 furlong220 yards660 ft7920 in201,1680 m
mile1 mile8 furlong1760 yd5280 ft63360 in1609,344 m

Svenska längdenheter 

(1/4 mil enligt den gamla mätningen)
 • Famn (längdmått till sjöss). En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter.
 • Steg 1 steg motsvarade 1/2 famn = 90 cm.
 • Aln 1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm.
 • Stenkast 1 stenkast vanligtvis 50 steg det vill säga 40 — 50 meter.
 • Spjutkast 1 spjutkast = max 35 - 40 meter.
 • Yxkast 1 yxkast = okänt.
 • Tvärhand 1 tvärhand = 4 tum = 8 – 10 cm.
 • Tvärfot 1 tvärfot = 8 – 10 cm.
 • Spann 1/4 aln, det vill säga motsvarande 148,44 mm.
 • Fot 1 fot = 1/2 aln = 2 kvarter = 12 tum (verktum) = 29,69 cm.
 • Tum 1 tum = 1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,54 cm, indelat i 12 verklinjer.
Enligt 1665 års system var 1 tum (verktum) = 2,474 cm, det vill säga 1/12 fot.
I 1855 års decimalsystem var 1 tum = 2,969 cm, det vill säga 1/10 fot, indelat i 10 decimallinjer.


1 kvarter = 1/4 aln = 6 tum (verktum) = 14,84 cm.

1 fingerbredd = 1,85 cm