Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: F

C sus4
C 6sus4
C 7add11
C maj7add11
C maj7sus4
C moll7add11
C mollmaj7add11
C 7sus4
C 9sus4
C maj9sus4
C 11
C maj11
C moll11
C mollmaj11
C 13
C# dur
C# aug
C# -5
C# 6
C# 6add9
C# 7
C# 7-5
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-9
C# 7-9-13
C# 7-10
C# 7-10-13
C# 7add11
C# 7add13
C# 7aug
C# 7aug9
C# 7aug-9
C# 7aug11
C# 7maj5
C# maj7
C# maj7add11
C# maj7add13
C# 9
C# 9-13
C# 9aug11
C# add9
C# maj9
C# 11
C# maj11
C# 13
C# maj13
D moll
D dim
D dim7
D moll6
D moll6add9
D 7-5aug5-9aug9
D 7-10
D 7-10-13
D 7aug9
D moll7
D moll7add11
D moll7add13
D moll7-5
D moll7-9
D moll7aug5
D mollmaj7
D mollmaj7add11
D mollmaj7add13
D moll9
D molladd9
D mollmaj9
D moll11
D mollmaj11
D moll13
D mollmaj13
D ø7
D# sus2
D# 6add9
D# moll6add9
D# 9
D# 9-13
D# 9aug11
D# 9sus4
D# add9
D# maj9
D# moll9
D# molladd9
D# maj9sus4
D# mollmaj9
D# 11
D# maj11
D# moll11
D# mollmaj11
D# 13
D# maj13
D# moll13
D# mollmaj13
E 7-5aug5-9aug9
E 7-9
E 7-9-13
E 7aug-9
E moll7-9
F dur
F moll
F aug
F dim
F dim7
F sus2
F sus4
F 5
F -5
F 6
F 6add9
F moll6
F moll6add9
F 6sus4
F 7
F 7-5
F 7-5aug5-9aug9
F 7-9
F 7-9-13
F 7-10
F 7-10-13
F 7add11
F 7add13
F 7aug
F 7aug9
F 7aug-9
F 7aug11
F 7maj5
F maj7
F maj7add11
F maj7add13
F maj7sus4
F moll7
F moll7add11
F moll7add13
F moll7-5
F moll7-9
F moll7aug5
F mollmaj7
F mollmaj7add11
F mollmaj7add13
F 7sus4
F 9
F 9-13
F 9aug11
F 9sus4
F add9
F maj9
F moll9
F molladd9
F maj9sus4
F mollmaj9
F 11
F maj11
F moll11
F mollmaj11
F 13
F maj13
F moll13
F mollmaj13
F ø7
F# maj7
F# maj7add11
F# maj7add13
F# maj7sus4
F# mollmaj7
F# mollmaj7add11
F# mollmaj7add13
F# maj9
F# maj9sus4
F# mollmaj9
F# maj11
F# mollmaj11
F# maj13
F# mollmaj13
G 7
G 7-5
G 7-5aug5-9aug9
G 7-9
G 7-9-13
G 7-10
G 7-10-13
G 7add11
G 7add13
G 7aug
G 7aug9
G 7aug-9
G 7aug11
G 7maj5
G moll7
G moll7add11
G moll7add13
G moll7-5
G moll7-9
G moll7aug5
G 7sus4
G 9
G 9-13
G 9aug11
G 9sus4
G moll9
G 11
G moll11
G 13
G moll13
G ø7
G# dim7
G# 6
G# 6add9
G# moll6
G# moll6add9
G# 6sus4
G# 7add13
G# maj7add13
G# moll7add13
G# mollmaj7add13
G# 13
G# maj13
G# moll13
G# mollmaj13
A aug
A 7-5aug5-9aug9
A 7-9-13
A 7-10-13
A 7aug
A 7aug-9
A 7maj5
A moll7aug5
A 9-13
A# dur
A# moll
A# sus2
A# sus4
A# 5
A# 6
A# 6add9
A# moll6
A# moll6add9
A# 6sus4
A# 7
A# 7-9
A# 7-9-13
A# 7-10
A# 7-10-13
A# 7add11
A# 7add13
A# 7aug9
A# 7aug11
A# maj7
A# maj7add11
A# maj7add13
A# maj7sus4
A# moll7
A# moll7add11
A# moll7add13
A# moll7-9
A# mollmaj7
A# mollmaj7add11
A# mollmaj7add13
A# 7sus4
A# 9
A# 9-13
A# 9aug11
A# 9sus4
A# add9
A# maj9
A# moll9
A# molladd9
A# maj9sus4
A# mollmaj9
A# 11
A# maj11
A# moll11
A# mollmaj11
A# 13
A# maj13
A# moll13
A# mollmaj13
B dim
B dim7
B -5
B 7-5
B 7-5aug5-9aug9
B 7aug11
B moll7-5
B 9aug11
B ø7
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->