Tobaks förädling i Sverige 1940-tal fram tills dess att tobaksodlingen upphörde..

Ett brev från Svalövs utsädesförädling till Svenska tobaksmonopolet.
Ett brev från Svalövs utsädesförädling till Svenska tobaksmonopolet.
Roland Lyhagen, gjorde denna sammanfattning om Svalövs Tobaks förädlingsprogram i samband med sin pensionering. 
Roland Lyhagen, gjorde denna sammanfattning om Svalövs Tobaks förädlingsprogram i samband med sin pensionering. 


1940 påbörjades förädlings försök på/med Svensk tobak.

Man hoppades från AB SVENSK TOBAK's sida att "SVERIGES ALLMÄNNA UTSÄDESFÖRENING" i Svalöv skulle kunna öka på avkastningen med runt 40-50% och dessutom få bukt med de två största (och enda) bekymmer man haft i svenska odlingar nämligen "Mosaik virus" och "vissnande sjuka" dessa hade under en lång tid varit stora bekymmer  odlingar. 

På Svalöv lät man sedan experimentera med korsningar mellan de äldre svenska varianterna  som flitigt odlades i främst Skåne. På slutet av 50-talet var man förhoppnings fulla med främst tre "nya" varianter. Ingen av dessa har jag sett nämnas vid namn från Svalövs sida. Men jag är nästan säker på att en av varianterna är den som idag finns att köpa under namnet "Åhus tobak" och är eller var en bruks tobak av typen Nicotiana Tabacum (jag kommer troligen återkomma till denna tobak då den är den enda varianten vi idag har sedan tiden).
Det är nämligen så att ingen annan tobak blev godkänd av svenska tobaksmonopolet än den tobaken som avlats fram i Svalöv. Vilket innebar att de odlare som själva experimenterade med olika korsningar inte fick sälja sin tobak till tobaksfabrikerna.
Jag har exempelvis obekräftade uppgifter om att Alida Ohlsson i Yngsjö var den enda odlaren som sista åren fick odla från egna fröer. Övriga odlare fick hämta ut sina plantor till självkostnads pris. 
Därmed kan man tänka sig att mängder av spännande korsningar försvann då odlare förvisso kunde odla för eget bruk men troligen behövde den mark dom ägde till andra grödor.
På Svalöv ska man parallellt testat fram sorter som innehåller högre halter Nikotin så kallad Nicotiana Rustica (Bondtobak) men dessa var endast avsedda för tillverkning av insektsmedel. Alltså inget man gjorde snus/tuggtobak av 40-60-talet.

Däremot så vet jag att man även odlade N.Rustica på 20 och 30-talet och dessa år vet jag faktiskt inte vad tobaken gick till.
Men jag kan hänvisa till att man redan 1801 avrådde från att använda både N.Rustica och N. Sylvesteris som brukstobak och istället lyfte fram Rödblommig Havana och Vit/Rosa blommande plantor som bättre alternativ.Svalövs utsädesförädling, bilden tagen någon gång på tidiga 1940-talet.


Bilden visar ett av Svalövs testodlingar sent 1940-tal.

Bilden föreställer två varianter Svalöv arbetade
Med mellan 1940-1958. Tyvärr okända varianter.