Förklaring på tobaksarter och användnings område:

Tobaksläktet (Nicotiana) är ett växtsläkte med cirka 90 arter i släktet potatisväxter. Släktet tillhör samma familj som potatis,tomat och paprika. Några arter odlas för sina nikotinrika blad och andra för sina vackra blommor. De flesta arter i släktet är ettåriga och högvuxna (1-2m), med breda ovala blad med helbräddade kanter. Blommorna är femtaliga, sambladiga och långpipiga och sitter i klaseliknande knippen i stjälkens topp. Tobaksarter innehåller nikotin i bladen, och det är ett farligt gift som kan tränga igenom oskadad hud.

Tobak används främst för tobaksrökning, det vill säga inandning av rök från Cigaretter, Cigarrer och rökpipor. Tobak används även i snus och i tuggtobak. Röktobaken kommer främst från Bondtobak (N. rustica) och Virginiatobak (N. tabacum). Den vanligaste prydnadstobaken är Blomstertobak (N. ×sanderae).

              

Virginiatobak (Nicotiana tabacum)

är en art inom familjen potatisväxter.Den förekommer inte som vildväxande utan har uppstått i kultur i Sydamerika.. Virginiatobak är en odlad växt i Norden, men finns i tillfälliga bestånd på öppen mark, exempelvis vid tippar och komposter. Arten används som bekämpningsmedel (insekter), medicinalväxt och till tobaksproduktion. Virginiatobak innehåller Nikotin i bladen, och det är ett farligt gift som kan tränga igenom oskadad hud när man hanterar eller plockar tobak. Det är en ett- till flerårig, klibbigt glandelhårig ört.. Den blir från 80 till 200 cm hög. Bladen är mer eller mindre brett lansettlika, nedlöpande eller med vingade skaft som omsluter stjälken. Den blommar från Juli till Oktober med vita till blekrosa 35 till 60 mm långa trattlika blommor i toppställning, grenade i knippen.


 Bondtobak (Nicotiana rustica)

är en ettårig, klibbigt glanderhårig ört inom familjen potatisväxter Den blir från 25 till 150 cm hög och blommar från Juli till September med gröngula blommor i toppställda, grenade knippen. Bladen är stora, äggrunda med kort skaft och utan vingkanter. Fodret har fem breda flikar, varav en lite längre än Blompinnen.

Bondtobak är en trädgårds växt i Norden, men kan i sällsynta fall påträffas på tippar, i komposter och på skräpmark. Den är en sedan gammalt odlad tobaksart som härstammar från Syd och Mellanamerika. Bondtobak innehåller Nikotin i bladen, och det är ett farligt gift som kan tränga igenom oskadad hud när man hanterar eller plockar tobak.

 Nicotiana Sylvestris:
Nicotiana sylvestris är en art av vilda tobak känd under trivialnamn Woodland Tobak och Syd American Tobacco . Det är naturligt i Sydamerika, och är ofta odlas i trädgårdar för sina doftande blommor. Doften är starkast på natten, för att locka pollinerande nattfjärilar. De bladen är enkla, något klibbig, illaluktande, med bladet delvis omger spindeln (knäppa bladskaft). Blommor är rörformad, vita, buren i stora klasar ovanför bladverket. Blommor kan vara över 7 centimeter långa med ett ansikte 2 cm bred. Varje blomma producerar slutligen en stor mängd små kärnor.Denna anläggning är troligtvis en av föräldrarna till Nicotiana tobacum. 


Generell information: 

Medlem i familjen Solanceae (Potatisväxter). Namnet Nicotiana kommer från den franske ambassadören Jean Nicot från Portugal som introducerade tobaken 1560 för det franska hovet. 

Tobaksarten Nicotiana rustica är en högt värderad plantlärare bland Shamaner och besitter renande egenskaper. Den används både som vattenextraheringar som tas oralt eller genom lavemang eller så kan bladen rökas, snusas (blad läggs under läppen) eller sniffas i pulveriserad form. En shaman kan blåsa tobaksrök för att rena rum eller driva ut andar ur folk. 

I västvärden (och nästan hela övriga värden) är det Nicotiana tabacum som används för att tillverka cigaretter, cigarrer och snus. N. tabacum är egentligen inte en egen art utan tros vara en korsning av N.rustica och N. sylvestris.

Det finns flera olika sorters tobak som används i cigaretter. Sammansättningen påverkar rökens innehåll av nikotin och andra skadliga ämnen. Det finns ett 70-tal olika tobaksarter. Många är prydnadsväxter och några av dem används för tillverkning av cigaretter och andra tobaksvaror. För tillverkning av cigaretter används framför allt tobaksarterna Virginia och Bondtobak. En underart till Virginia är Maryland och en annan Havannatobak. Burley är en tobaksart som uppstod 1864 genom en genförändring. 

Efter skörden torkas tobaken. En vanlig torkmetod för Virginiatobak i USA är att hänga upp den i stora, slutna lador som värms upp och ventileras. Det ger en ljus tobak som innehåller 2,5-3 procent nikotin. Omkring två femtedelar av världens tobaksproduktion är av denna typ. 

Även Burleytobak är ljus men är lufttorkad. Då hängs tobaken upp i en öppen lada som inte värms upp. Denna tobak innehåller 3,5-4 procent nikotin och svarar för cirka en tiondel av världsproduktionen. 

Omkring en femtedel av världsproduktionen är mörk lufttorkad tobak som mest används i snus, tuggtobak, cigarrer och piptobak. 

Orientalisk tobak är en annan mörk sort, som har mycket karakteristisk arom. Den torkas ute i solen dess nikotinhalt är under två procent. Den odlas i länder som Bulgarien, Grekland och Turkiet och svarar för ungefär en sjättedel av. 

En mindre vanlig torkmetod är att tända öppna eldar i ladan där torkningen sker. Då får tobaken också smak av den rök som fyller ladan. Detta är en av dom ursprungliga sätten att hantera Snustobaken på. 

Cigaretter tillverkas oftast av olika blandningar av finskuren tobak. Sammansättningen varierar mellan olika länder. I bl a Sverige, Schweiz, Tyskland, Italien, USA och Japan är s k blend-cigaretter vanligast. De innehåller en blandning av framför allt Virginia och Burley. Ofta ingår också en mindre mängd av orientalisk tobak. I Kanada, Finland och Storbritannien tillverkas främst cigaretter med Virginia och i Frankrike, Nordafrika och vissa latinamerikanska länder dominerar den mörka lufttorkade tobaken. 

Det är inte bara själva tobaksarten som påverkar innehållet i tobaken och därmed i röken utan också andra faktorer har betydelse, t ex jorden där tobaken odlas, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Gödningsmedel med mycket nitrat ökar kvävehalten i tobaken. Även innehållet av tungmetaller och radioaktiva isotoper kan påverkas av gödningsmedlen.