Lite Skånsk tobakshistoria

"Den idoge tobaksplanteuren" gammal hederlig reklam för inhemsk tobak under 1900-talet.
Det var hit man vände sig när man 1940 ville ha hjälp att få bukt på de Det var hit man vände sig när man 1940 ville ha hjälp att få bukt på de "små" problem man haft i svenska tobaks odlingar.
Dessvärre vet jag inte säkert vilken typ av tobak detta är, skulle faktiskt kunna vara Alida/Åhus . Jag vet att bilden är tagen i Skånska Svalöv och bilden föreställer tobak odlad i utvecklingssyfte någon gång på 1950-talet. Dessvärre vet jag inte säkert vilken typ av tobak detta är, skulle faktiskt kunna vara Alida/Åhus . Jag vet att bilden är tagen i Skånska Svalöv och bilden föreställer tobak odlad i utvecklingssyfte någon gång på 1950-talet.
I den här fliken har jag tänkt att berätta om vad jag vet om de gamla skånska varianterna "Tofta" och "Per-Pers". Båda dessa sorter är förövrigt sorter som odlats mer eller mindre flitigt mellan åren 1925-1958 i främst skånska odlingar.

Båda sorterna har länge ansetts vara utdöda men faktum är att jag funnit dom i en Tysk genbank. Dessvärre kände jag att jag inte kan ta mig an båda varianterna (jag har ju redan innan 100-tals andra varianter som jag försöker odla lite nu och då).
Men "Tofta" som verkar vara den som varit flitigast odlad harjag valt att odla.
Men jag tänker som sagt berätta vad jag hittar  och redan vet om båda varianterna.

Jag vet som sagt i skrivandets stund inget om Per-Pers, Fjälkinge eller de andra ursprungliga skånska varianterna. Men efter att ha odlat Tofta under 2018. Så kan jag konstatera att Tofta faktiskt var en Mörk tobaks variant med en ganska typisk smak (för att tillhöra just den katigorin). 
Jag skulle säga att dess smak ligger ganska mycket i medel då jag odlat några varianter som både smakar mer och mindre.
Avkastningen är dock väldigt låg även för dessa varianter. Men med tanke på att denna variant troligen härstammar från 1700-talet medans de övriga är från 1900-talet (merfparten dessutom 1950-1970-talet). Så är inte avkastningen speciellt förvånande. Däremot så är jag förvånad över att den är så pass mild i sin mörka smak.

Däremot så tycker jag att det är skoj att den visade sig vara just mörk. Dels för att jag förväntade mig att det var en orientalisk typ (eller vad jag anser vara en orientalisk smak). När jag nu tvingas tänka om så gör jag det med stor glädje då man endast odlade 10% av tobaksblandningen på 1940-talet. Vilket i sin tur kan göra att man kan snegla åt de Amerikanska blandningarna. Då kan jag även komma fram till att just 10% mörk tobak stämmer ganska bra.