Detta är vad min odling har kostat mig:

Utöver den tid jag lagt ner så har min odling hitintills kostat mig:
Frön: ca30skr per sort
Planterjord: 3x10:-
Gödning/Gödsel: -Behöver jag inte
Odlings spann: -Har rotat upp massor av spann åt mig
SUMMA:xxxSKR

Kostnad för snus tillverkning:
Kvarn till malning: Inte än 
Koksalt: inte än
Bikarbonat: inte än
Glyserol: Nej det står jag över..
SUMMA:xxxSKR