Mitt frö arkiv med Svenskt ursprung:

IDENTIFIERING AV ARTER - OCH TAXONOMISK INFORMATION:
VARIANT(NAMN):Tofta
SLÄKTE:Nicotiana
ARTEN:Tabacum.LSLÄKTTRÄD:
HISTORIK:Användes: 1920-talet
Till 1958 som brukstobak.
-Okänt 

Typ av tobak:Mörk
Tak/eld-torkad.
Historiskt Odlad i södra Sverige .
TÅLIGHET:
-Okänd.
(Dåligt skydd mot Mosaikvirus och vissnande sjuka).

HÄRKOMST :Skåne,Sverige (Södra,Sverige).
Användnings område:Snus,Röktobak (cigarrer,Pipa).
Information om mitt utsädes ursprung:
I MIN ÄGO SEDAN:2017

DONERADE FRÅN:


DR.Norbert Billenkamp.  (NiCoTa.GmbH).
Historiska texter jag hämtat information om varianten:
Titel:
"Tobaksfröer från skåne":

"Fröer till någonting gammalt":

"Åkerns nyttoväxter(1958)":
Länk eller referens:
http://www.regionmuseet.se/download/18.536f5ded15e32a8a71e2e574/1504774684790/R2013_013.pdf


https://m.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2002-5/fro-till-nagot-gammalt
kapitel:20 (s. 534-540) i boken:
Osvald, H. 1959: Åkerns nyttoväxter.
AB Svensk Litteratur, Stockholm.
NICOTIANA TABACUM .L. "TOFTA":
DENNA TYP AV TOBAK FINNS ÄVEN HOS:

Frö-Bank: Identitets nr: Namn:

PGRDEU: DAC217, DEU594, TOFTA
NiCoTa GmbH: DAC217, DEU594, TOFTA
Northwood tobacco seed: (EJ ANGIVEN ÄN).
Genesys: SWE054, TOFTA.
PlantARes: TO693, TOFTA.


Nicotiana tabacum.l. "Per-Pers":
Denna Tobas variantn finns även hos:
Frö-bank:

P.G.D.E.U:
NiCoTa.GmbH:

              Sök ord:

DAC211, DEU594, Per Pers.
DAC211, DEU594, Per Pers. 


IDENTIFIERING AV ARTER - OCH TAXONOMISK INFORMATION:
VARIANT(NAMN):Per-Pers
SLÄKTE:Nicotiana
ARTEN:Tabacum.LSLÄKTTRÄD:
HISTORIK:Användes: 1920-talet
Till 1958 som brukstobak.
-Okänt 

Typ av tobak:tak/eld-torkad.
Historiskt Odlad i södra Sverige.
TÅLIGHET:
-Okänd.
(Dåligt skydd mot Mosaikvirus och vissnande sjuka).

HÄRKOMST :Skåne,Sverige (Södra,Sverige).
Användnings område:Snus,Röktobak (cigarrer,Pipa).
Information om mitt utsädes ursprung:
I MIN ÄGO SEDAN:2018

DONERADE FRÅN:


DR.Norbert Billenkamp.  (NiCoTa.GmbH).

Historiska texter jag hämtat information om varianten:
Titel:

"Tobaksfröer från skåne":


"Åkerns nyttoväxter(1958)":
Länk eller referens:

http://www.regionmuseet.se/download/18.536f5ded15e32a8a71e2e574/1504774684790/R2013_013.pdfkapitel:20 (s. 534-540) i boken:
Osvald, H. 1959: Åkerns nyttoväxter.
AB Svensk Litteratur, Stockholm.
Följande frö-Banker och återförsäljare har
Alida ELLER ÅHUS SOM DEN OCKSÅ heter:

För att dels påvisa hur ovanlig varje enskild variant är och underlätta din jakt på den specifika varianten så har jag valt att skriva ut de av mig kända sidor som har dessa fröer i sin samling.


 Frö-Bank:             ID & Namn:

PGRDEU: DAC051, DEU594, Alida. 

NiCoTa GmbH: DAC051, DEU594, Alida.

Northwest tobacco seed: Ahus, Cigarr/Pipe tobacco.

Genesys: SWE###, TO###.

NordGen: NGB17942, Alida.


Skansens snus- och tobaks museum: Alida tobak.

PlantAres: Alida.
IDENTIFIERING AV ARTER - OCH TAXONOMISK INFORMATION:
VARIANT(NAMN):
ALTERNATIVT:
Alida.
Åhus(ÅhusHavana).
SLÄKTE:Nicotiana
ARTEN:Tabacum.LSLÄKTTRÄD:
HISTORIK:odlades mellan
1950'talet Till1964
som brukstobak.
Okänt men borde vara en korsning mellan:
Fjälkenge och en Amerikansk alt holländsk tobaks variant.

Typ av tobak:Tak/eld-torkad.
Historiskt Odlad i södra Sverige .
TÅLIGHET:
-Okänd.
(Ärsatte låg avkastad tobak med dåligt skydd mot Mosaikvirus och vissnande sjuka i slutet av 1950-talet).

HÄRKOMST :Skåne,Sverige (Södra,Sverige).
Användnings område:främst,Snus
men även Röktobak (cigarrer,Pipa).
Information om mitt utsädes ursprung:
I MIN ÄGO SEDAN:2012

DONERADE FRÅN:


Mina fröer har sitt ursprung både från skansens museum och hobby odlare. Så att jag har både haft fröer från skansen och Åhus trakten.
Historiska texter och platser jag hämtat information om varianten:
Titel:
"Tobaksfröer från skåne":

"Fröer till någonting gammalt":

"Snus- och Tändsticksmuseum på Skansen":
Länk eller referens:
http://www.regionmuseet.se/download/18.536f5ded15e32a8a71e2e574/1504774684790/R2013_013.pdf


https://m.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2002-5/fro-till-nagot-gammalthttp://www.snusochtandsticksmuseum.se

-Jag skulle väldigt gärna göra på liknande eller samma sätt med all min tobak. Men måste tyvärr begränsa mig då det här arbetet tar mycket tid. 
Även om jag får rätt mycket tillbaka (kunskaps mässigt) så känner jag att det inte är värt sitt pris (i dagsläget).