Gamla svenska varianter av N.Tabacum

För att ni ska få lite förståelse så ligger Tofta gård ungefär 7km utanför Åhus.  För att kartan på bilden ska säga något så kan jag säga att det är ca:7km mellan Åhus och Tofta gård.
För att kartan på bilden ska säga något så kan jag säga att det är ca:7km mellan Åhus och Tofta gård.
Tofta gård ligger dåld av markeringen för flygplats. 
Tofta gård ligger dåld av markeringen för flygplats. 
Även om just denna gård inte kan bindas till tobaksvarianten      
Även om just denna gård inte kan bindas till tobaksvarianten 
      "Per-Pers" så vill jag visa denna bild för sakens skull.
Mina Tofta plantor är alla 95 - 100cm höga. De största bladen är: 55cm långa och 27cm breda.
Mina Tofta plantor är alla 95 - 100cm höga. 
De största bladen är: 55cm långa och 27cm breda.
En planta som försetts med påse över blommorna för att förhindra att insekter korspollynerar blommorna. Jag rekomenderar att du gör detta för att bevara dina tobaksvarianter
En planta som försetts med påse över blommorna för att förhindra att insekter korspollynerar blommorna. Jag rekomenderar att du gör detta för att bevara dina tobaksvarianter "rena".
En blommande Tofta planta.
En blommande Tofta planta.
Ett av dom större Tofta bladen. 
Ett av dom större Tofta bladen. 
Till vänster visas undersidan av ett Tofta blad och till höger översidan av ett Tofta blad.
Till vänster visas undersidan av ett Tofta blad och till höger översidan av ett Tofta blad.
2018 skulle kanske bli mitt intressantaste odlingsår.
-Men tyvärr kom lite oväntade bekymmer ivägen strax före min planerade utplanteing av plantor. Detta medförde att domplanterades ut lite senare (vilket i sin tur medfört att mina plantor inte kommer att nå sin fulla storlek och därför inte heller kommer att ge den förväntade avkastningen).

Men här står jag nu med mina plantor redo att förklara vad jag ser och hoppas att jag med hjälp av varianter jag odlat förr hoppas jag kunna förklara närmre vad jag troligen borde se. 

Tofta är en tobaksplanta av typen: Nicotiana Tabacum om den tillhör klassen Brightleaf eller orientalisk vet jag inte säkert (och kommer tyärt inte heller kunna klasificera den i år heller). Men jag kan berätta lite kort om vad jag vet om sorten. 
Jag vet att Tofta är en av två varianter som räknas som ursprungligt svenska sorter (Egentligen odlades mellan fem och tio varianter ursprungligt i skåne). Båda sorterna ska ha sitt ursprung från Skåne där de odlats mellan åren 1925-1958 (det finns även goda skäl att tro att dom båda även odlats i stor skala redan innan dess). Efter 1958 är det dock mycket osäkert om dessa ens odlats som prydnad eller för eget bruk. 
Det var nämligen så att man efter 1958 inte längre kunde sälja tobak till Svenska monopolet utan att det var tobak som var godkänd och dessa två odlades möjligtvis endast av Svalövs regi och då endast för utväcklings och forsknings syfte. 
Dessutom skall man bara på en enda gård ha fått driva upp frön från egna plantor och sedan sälja tobaken (är du lite insatt så förstår du nog att det var gården som Alida Olsson brukade).
Tobaksvarianten Tofta ska ha fått sitt namn från Tofta gård utanför  Yngsjö medan den andra varianten "Per-Pers" skall ha fått sitt namn från sin upphovsman Per Persson alt Phir Persson som skall ha kommit från Rinkaby området. Jag har sökt denna man med ljus och lykta men tyvärt inte funnit någon som jag kan säga mig vara säker på (men jisses vilka spännande folk jag läst om). Jag har även tagit mig tiden att undersöka gårdar och det har under åren funnits 5 gårdar som gått under namnet Per-pers (eller snarlika namn). Men mig veterligen så har ingen av dessa legat i rätt trakter för att passa in. 
Men åter till Tofta jag får ju helt enkelt lita på att varianten kommer från just Yngsjö's Toftagård då jag inte kan styrka något annat påstående. 
i boken "Åkerns nyttoväxter" från 1959. Står det att "Vissnande sjuka" och "Mosaik virus" är det enda smittorna man har bekymmer med i svenska tobaksodlingar (och att man testat endel Amerikanska varianter som höll bättre kvalitet än de svenska men att man med dessa varianter hadde stora problem med den utdragna vintern (och sega våren). Nu vill jag mena att detta har lösts dels genom att klimstet förändrats sedan 1959 och dels så har vårat boende förändrats (vi har både varmare inne och ute).
Åhus varianten Alida/Åhus havanna nämns aldrig vid namn. Men det står skrivet att man på Svalöv håller på med lovande förädling av korsningar mellan de svenska sorterna och Amerikanska (jag vill mena att det handlar om just denna och troligen en sort som kallades "Haga Flue" man syftade på, den senast nämda valdes troligen bort då den inte stod sig så bra mot kyla som våra ursprungliga varianter).
Sen finns det två bilder var av en visar plantor vars blad verkar ha Åhus (Alida's) typiska mittnerv (sidan är plasserad mellan sid: 560 och 561).
Den bilden är lite svår men jag tror att dom valt att toppa alla plantorna på en höjd som sparar 8-10 blad (vilket även nämns i text och jag tycker mig kunna räkna till 8 löv på 3-4 plantor)..

När jag nu summerar 2018 års odling:

Tofta plantan får 12-14 blad var av 2-4 blir så små att dom knappt kan kalla dom för användbara blad. 
Dessutom kan jag stolt konstatera att åtminstone Tofta varianten visade sig vara en Mörk tobak och alltså inte en orientalisk variant (den saknar helt de saker jag normalt anser att en orientalisk variant ska ha). Däremot så har den smakmässigt typisk mörk tobaks smak (även om den är något mildare än jag väntat mig). Dess avlastning är även den mycket låg. Det faktum att sorten troligen härstammar från 1700-talet och all annan mörk tobak jag odlat har sitt ursprung från 1900-talet och då oftast 1950-talet. Gör givetvis att själva avkastningen inte bör förväntas speciellt hög. Men det har varit riktigt intressant att odla denna tobak. 
Om du nu har planer på att odla tobak i större skala så vill jag mena att du bör kontakta ditt bibliotek och försöka låna den bok jag hänvisar till. Då det är den bok av alla böcker jag läst som tar upp själva odlingen av tobak bäst (även om det inte handlar om specellt många sidor). 
Uppgifterna är givetvis gamla men fullt gångbara än idag.


Källor som jag använt (och hänvisar till):
  • Tobaksfröer från skåne 
http://www.regionmuseet.se/download/18.536f5ded15e32a8a71e2e574/1504774684790/R2013_013.pdf
  • Åkerns nyttoväxter (utgiven 1959 av Osvald,H i samarbete med en man som arbetade på Svalövs forsknings och förädlings station)
    (Kapitel:20 dvs sidorna 534-540 om du skulle vara intresserad).