Kort om gödsel

(N) Kväve stimulerar tillväxt av blad hos växten. Det gröna uppåt.

(P) Fosfor ökar växtens möjlighet till blomsättning, fruktbildning och
stimulerar växtens rotsystem.

(K) Kalium ökar växtens stabilitet, motståndskraft mot sjukdomar och ökar vinterhärdigheten.

Mot bakgrund av detta bör du alltså inte använda allt för kväverika gödsel till växter du vill skall växa kvalitativt, eller där bladtillväxt inte är eftersträvansvärt. (Rosor och Potatis) Du bör heller inte stimulerar växtens tillväxt med kväve sent på säsongen. Då lurar du växten att den skall växa istället för att den förbereder sig på höst och vinter. Gödsla däremot med fördel med ett PK-gödsel som hjälper växten att klara sig över vintern. Gällande vad det finns för olika gödsel som innehåller NKP så finns det en rad olika varianter i hos din trädgårdshandlare. Olika sorter är anpassade till olika ändamål. Gräsmattan, trädgården, vid plantering etc.

När det gäller kogödsel så är det inte så näringsrikt. Kon har tagit upp den mesta näringen och den sitter i köttet. Dyngan som kommer ut i andra ändan är relativt rik på kväve men i övrigt ganska torftig. Kogödsel är däremot ett utmärkt jordförbättringsmedel på så sätt att det tillför jorden struktur och myllämnen som bakterier, maskar och småkryp trivs i. Den skapar också i viss mån struktur i jorden vilket gör att växternas rötter trivs bättre samt att det binder vatten.