Fakta om växter jag använt till växtnäring (Även bilder på växterna).

Vallört:Vallörtens rot användes förr som läkemedel mot många sjukdomar. Invärtes brukades den blandanat mot diarrè och
Vallört:
Vallörtens rot användes förr som läkemedel
 mot många sjukdomar. Invärtes brukades 
den blandanat mot diarrè 
och "blodspottning". 
Utvärtes användes den mot benbrott. 

Utbredning: Äkta vallört är sällsynt och växer
 på kulturpåverkad mark, vid gårdar och i 
vägkanter. arten förekommer
 från Skåne till Gästrikland.

Åkerfräken:Åkerfräken Användes förr mot leversjukdömar och besvär i urinvägaarna.Utbredning: Åkerfräken är en mycket vanlig art som förekommer i hela landet. Den växer i snart sagt alla slags miljöer, såsom i vägkanter, på sjöstränder, i åkrar, på skräpmark
Åkerfräken:
Åkerfräken Användes förr mot leversjukdömar
 och besvär i urinvägaarna.
Utbredning: Åkerfräken är en mycket vanlig 
art som förekommer i hela landet. Den växer i snart
 sagt alla slags miljöer, såsom i vägkanter, 
på sjöstränder, i åkrar, på skräpmark

Brännässla:Brännässlans unga blad kan användas till nässelsoppa. Stjälkarna kan efter rötning användas spånad. Under 1600-1700-talet framställdes tyg av nässelfiber (så kallad nättelduk). Förr färgade man även Äggskal under främst påsk av färsk rot. Man kan använda nässlor till växtfärgning om man tillsätter Alun.Utbredning: Brännässla förekommer på kulturpåverkad kväverik mark i hela landet.
Brännässla:
Brännässlans unga blad kan användas till nässelsoppa.
 Stjälkarna kan efter rötning användas spånad. 
Under 1600-1700-talet framställdes tyg av nässelfiber 
(så kallad nättelduk). Förr färgade man även Äggskal 
under främst påsk av färsk rot. 
Man kan använda nässlor till växtfärgning om man tillsätter Alun.

Utbredning: Brännässla förekommer på 
kulturpåverkad kväverik mark i hela landet.
Rölleka:Används ofta som prydnads växt. Förr användes den som magstärkande medel eller krossades till sårrengörare. Ibland krossades den även och blandades i Snus . Den har även använts istället för Humle vid öl tillverkning. Då detta gav upphov till näsblod och nysningar.Därför kallas växten även: Näsegräs, Backhumle eller Jordhumle.Utbredning: Röllika är mycket vanlig i hela landet,den växer främst i torra öppna marker.
Rölleka:
Används ofta som prydnads växt. 
Förr användes den som magstärkande medel
 eller krossades till sårrengörare. Ibland krossades 
den även och blandades i Snus . Den har även 
använts istället för Humle vid öl tillverkning. 
Då detta gav upphov till näsblod och nysningar.
Därför kallas växten även: 
Näsegräs, Backhumle eller Jordhumle.

Utbredning: Röllika är mycket vanlig i hela landet,
den växer främst i torra öppna marker.
Renfana:Renfanan kan användas som växtfärgningsväxt, ger då en vackert grön färg. Torkade blommor har förr även använts som maskmedel. Den sorten Munkarna odlade kallas ofta: Gubbskägg eller Krusbladig renfana Detta är en Gammaldags kryddväxt med stark doft.Utbredning. Renfana är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer på öppna marker, ofta i vägkanter och runt gårdar, men är också ett karaktäristiskt inslag på havsstränder.
Renfana:
Renfanan kan användas som växtfärgningsväxt,
 ger då en vackert grön färg. Torkade blommor har förr 
även använts som maskmedel. Den sorten Munkarna 
odlade kallas ofta:
 Gubbskägg eller Krusbladig renfana 
Detta är en Gammaldags kryddväxt med stark doft.

Utbredning. Renfana är vanlig i hela landet utom
 i fjälltrakterna. Den växer på öppna marker,
 ofta i vägkanter och runt gårdar,
 men är också ett karaktäristiskt inslag på havsstränder.
Kirskål:  Kirskål:Späda blad kan användas som Spenat(Spinacia oleracea). Former med vitbrokiga blad odlas ibland som marktäckare. Utbredning: Kirskål är vanligpå alla typerav kulturmark i hela landet, utom i fjälltrakterna där den förekommer mera sällsynt. Den anses vara ursprunglig i näringsrika ängsskogar. Tillsammans med bland annat Knölklocka(Campanula rapunculoides) är kirskål ett av våra mest svårutrotade trädgårdsogräs. Den har jordstammar med rik skottbildning där varje enskild bit växer upp till nya plantor om de bryts eller grävs av.
Kirskål:
Späda blad kan användas som
 Spenat(Spinacia oleracea). 
Former med vitbrokiga blad 
odlas ibland som marktäckare.


 
Utbredning: Kirskål är vanlig
på alla typer
av kulturmark i hela landet, 
utom i fjälltrakterna 
där den förekommer mera sällsynt. 
Den anses vara ursprunglig i 
näringsrika ängsskogar. Tillsammans med bland 
annat Knölklocka(Campanula rapunculoides)
 är kirskål ett av våra mest svårutrotade 
trädgårdsogräs. Den har jordstammar med rik 
skottbildning där varje enskild bit växer 
upp till nya plantor om de bryts eller grävs av.