Tips på natur gödsel:

"Villaägare bör inte använda någon gödsel från hundar, katter eller andra köttätande djur, eftersom det finns risk för parasiter eller organismer sjukdomar som kan överföras till människor."
De vanligaste källorna till gödsel är hästar, nötkreatur, getter, får, kaniner och fjäderfä. Nedan följer en guide som visar hur gödsel måttet, näringsrika vis.Medan alla djur gödsel är bra källor av organiskt material och näringsämnen, är det omöjligt att göra en exakt analys, främst eftersom bäddmaterial varierar så mycket. Exempelvis kommer gödsel med halm eller sågspån har en annan kvävekomposition än ren gödsel. Men det är bra att veta om gödsel du använder är rik eller fattig i ett visst näringsämne som kväve.

NPK Nyckeltal

De flesta oorganiska, koncentrerad gödsel har fått betyget baseras på den procentuella andelen kväve, fosfor och kalium, med en rubrik som heter NPK. Mängden kväve kommer att främja tillväxt av stjälkar och blad genom att främja protein och klorofyll. Fler blommor, större frukter och friskare rötter och knölar leder från tillsatt fosfor, vilket också hjälper växterna motstå vissa sjukdomar. Slutligen beror kalium tjocknar och lämnar genom att främja protein-utveckling. Detta innebär till exempel, skulle det grönsaker göra bättre med en NPK-förhållande som skiljer sig från vad som är bäst för rosor eller apelsinträd.


När du går igenom listan, inte vilseledas av NPK nummer som tyder gödsel är mindre kraftfull än kemikalier. Det är faktiskt mycket bättre eftersom det innehåller stora mängder organiskt material, så det matar och bygger jorden medan den näring växterna. Detta är en av de främsta sätten att organiska gödselmedel har ett ben upp på kemiska. Ändå kan många trädgårdsmästare inte motstå att jämföra de numeriska beloppen som anges nedan med vad de läser på förpackningar av konstgödsel. Tyvärr, värdena av stallgödsel och organiskt gödselmedel i allmänhet bygger ofta på den relativa mängden kväve (N), fosforsyra (P) och kalium (K) de innehåller. Även om dessa är viktiga inslag, "det är missvisande att göra en direkt jämförelse mellan gården gödsel och konstgödsel på grundval av de relativa mängderna av NPK", säger Jerry Minnich, författare Rodale guide till kompostering.

Hönsgödsel:Fjäderfägödsel (oftast från kyckling) är det rikaste "stallgödslet" i NPK. Hönsgödsel anses vara "heta" det innebär att den måste komposteras innan den används i trädgården. Annars kommer den att bränna alla växter som kommer i kontakt med den.  

Kogödsel:Gödsel från Nöt kreatur är den vanligaste och mest användbara gödseln i jordbruken världen över. Gödsel från friska djur är perfekt för trädgårds användning. Kan både användas som "toppdressing" och "jordförbättring". Kogödsel har ett så lågt näringsämnes tal att den är säker att använda till i stort sätt alla växter. Dessutom är det snudd på omöjligt att "övergöda" med den (om den inte blandats med halm eller något annat).

Hästgödsel:stgödsel är ungefär hälften så rik som hönsgödsel, men rikare på kväve än kogödsel. Och, som kyckling spillning, det anses "heta". Hästgödsel ofta innehåller mycket ogräsfrön, vilket innebär att det är en bra idé att kompostera det med en varm kompostering metod.   

Kaningödsel:Kaningödsel har betydligt högre Kvävehalt än exempel många fjäderfägödsel sorter har. Dessutom innehåller den mycket mer Fosfor vilket är viktigt när det gäller att odla blommor, frö och frukt. 

Fårgödsel:Fårgödsel är en annan "het" gödseltyp som är mycket torr och näringsrik. Gödsel som kommer från får som utfodrats med hö och spannmål kommer vara mer potent än än gödsel från djur som går ute på bete. 

 
kogödsel organiska gödselmedel
Hur du använder gödsel:

Oavsett vilken typ av gödsel du använder, använda den som en jord ändring, inte en kompost. Med andra ord, inte sätta rå gödsel direkt på trädgården jordar.Raw gödsel släpper generellt kväveföreningar och ammoniak som kan bränna växtrötter, unga plantor och störa frögroning. I själva verket är det rekommenderat att alla gödsel bör lagras i minst 6 månader. Många trädgårdsmästare sprider färsk gödsel på hösten och vänder/Plöjer den  en månad innan vårsådden. 

En bättre behandling är att hot-kompost gödsel innan du använder den till trädgården. Värme kompostering, där högen når minst 65 grader) bidrar till att minska sannolikheten för att klara farliga patogener på människor som hanterar gödsel eller äta mat odlas med gödsel kompost. 
Även risken för kontamination är smal, svår sjukdom och dödsfall kan inträffa om förorenade produkter äts. För att vara säker, antingen kompost din gödsel eller använda det på hösten efter skörden. Diska efter hantering gödsel och glöm inte att skölja grönsaker och frukt i god tid innan du äter dem - alltid en bra idé om din användning gödsel eller inte

Hur vanligt gödsel mäts upp

GödselKyckling  ko/NötHästLövkompostKaninFår    
NPK1,1. 80. 5025. 15. 2570. 30. 600,4. 0,2. 0,62,4.1,4. 6070.30 .90 
Källor: Rodale All-New Encyclopedia of Organic Gardening, en illustrerad guide till 
Organic Gardening, av Sunset Publishing och Rodale guide till Compostin g..

Anmärkning: näringsvärden för gödsel varierar kraftigt, beroende på diet och 
djurens ålder och art och kvalité av mixen.


Tabellerna nedan är gjorda på uppgifter från Växteko.nu och är mer exakt än tabellen ovan men tar tyvärr inte upp skillnaden mellan olika raser. Men ska man ge sig in på det så kommer det ta ett antal år att bara avhandla nöt djur.

http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/jordbruksinfo/JIN95-15/JIN95-15.HTM

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5WekY_6rfmjZk2ESCUYE_GfU4OsgIyup6EwPfHrUHlpO3Zcho

Nöt Gödsel
Mjölk ko
8000L mjölk/år
Kviga/Stut
<1år
Kviga/stut
>1år
Göd tjur
2-12månader
Betes tjur
2-18månader
foder tjur
2-16månader
N.P.K:
11. 17. 46
2. 3. 13
5. 8. 25
3. 6. 7
4. 6. 22
4. 6. 16

Nöt Urin
Mjölk ko

Kviga/Stut
<1år
Kviga/stut
>1år
Göd tjur
2-12månader
Betes tjur
2-18månader
foder tjur
2-16månader
N.P.K:
22.0.57
5.0.15
10.0.29
7.0.9
9.0.26
8.0.19
 
 Gödsel
+ Urin
Sugga
slakt svin
Värphöns
Unghöns

Slakt kyckling
Kalkon
Häst
Får
N.P.K:
3. 10. 7
1. 2,5.1,5
26. 16. 16
8. 8. 12
9. 5. 7
17.15.22
5.11.60
1.2.13

Urin
Sugga
slakt svin
Värphöns
Unghöns

Slakt kyckling
Kalkon
Häst
Får
N.P.K:
7.1.5
2.0,5.1,5
-
-
-
-
???
???


Fördelningen av näringsinnehållet mellan fastgödsel och urin förutsätter att 25% av urinen sugs upp i gödseln (vilket bör vara det normala). Spridningsförlusterna vid vårspridning antas uppgå till 10% av ammoniumkvävet för fast- och flytgödsel samt till 20% för urin, vilket kräver snar nedbrukning inom 1 timme. Kvarvarande ammoniumkväve efter spridningsförluster i flytgödsel från svin och nöt antas ha full resp. 75%- ig effekt i jämförelse med handelsgödselkväve. Allt detta har beaktats i de vita tabellerna .

-Anmärkning: näringsvärden för gödsel varierar kraftigt, beroende på diet och 
djurens ålder och art och kvalité av mixen (vilket gör det väldigt svårt att göra sanningsenliga tabeller) Men med dessa vill jag visa ungefär hur variationerna mellan ålder och djurslag faktiskt är.

Jag vill även att du tänker på att N.P.K-halterna inte tar hänsyn till annat än just N(kväve).P(Fosfor).K(Kalium). Där till ska sägas att gödsel innehåller även mycket annat i varierande mängder som kan vara bra att ha i exempel sina odlingar. Dessa tabeller tar inte heller upp olika raser vilket skulle ha varit mycket intressant efter som att jag vet att det varierar väldigt (och kan vara en del i att de vita tabellerna skiljer så från den övre)..

Faktan på denna sida kommer från:
Växteko.nu och Jordbruksverket