Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: A#

C 7
C 7-5
C 7-5aug5-9aug9
C 7-9
C 7-9-13
C 7-10
C 7-10-13
C 7add11
C 7add13
C 7aug
C 7aug9
C 7aug-9
C 7aug11
C 7maj5
C moll7
C moll7add11
C moll7add13
C moll7-5
C moll7-9
C moll7aug5
C 7sus4
C 9
C 9-13
C 9aug11
C 9sus4
C moll9
C 11
C moll11
C 13
C moll13
C ø7
C# dim7
C# 6
C# 6add9
C# moll6
C# moll6add9
C# 6sus4
C# 7add13
C# maj7add13
C# moll7add13
C# mollmaj7add13
C# 13
C# maj13
C# moll13
C# mollmaj13
D aug
D 7-5aug5-9aug9
D 7-9-13
D 7-10-13
D 7aug
D 7aug-9
D 7maj5
D moll7aug5
D 9-13
D# dur
D# moll
D# sus2
D# sus4
D# 5
D# 6
D# 6add9
D# moll6
D# moll6add9
D# 6sus4
D# 7
D# 7-9
D# 7-9-13
D# 7-10
D# 7-10-13
D# 7add11
D# 7add13
D# 7aug9
D# 7aug11
D# maj7
D# maj7add11
D# maj7add13
D# maj7sus4
D# moll7
D# moll7add11
D# moll7add13
D# moll7-9
D# mollmaj7
D# mollmaj7add11
D# mollmaj7add13
D# 7sus4
D# 9
D# 9-13
D# 9aug11
D# 9sus4
D# add9
D# maj9
D# moll9
D# molladd9
D# maj9sus4
D# mollmaj9
D# 11
D# maj11
D# moll11
D# mollmaj11
D# 13
D# maj13
D# moll13
D# mollmaj13
E dim
E dim7
E -5
E 7-5
E 7-5aug5-9aug9
E 7aug11
E moll7-5
E 9aug11
E ø7
F sus4
F 6sus4
F 7add11
F maj7add11
F maj7sus4
F moll7add11
F mollmaj7add11
F 7sus4
F 9sus4
F maj9sus4
F 11
F maj11
F moll11
F mollmaj11
F 13
F# dur
F# aug
F# -5
F# 6
F# 6add9
F# 7
F# 7-5
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-9
F# 7-9-13
F# 7-10
F# 7-10-13
F# 7add11
F# 7add13
F# 7aug
F# 7aug9
F# 7aug-9
F# 7aug11
F# 7maj5
F# maj7
F# maj7add11
F# maj7add13
F# 9
F# 9-13
F# 9aug11
F# add9
F# maj9
F# 11
F# maj11
F# 13
F# maj13
G moll
G dim
G dim7
G moll6
G moll6add9
G 7-5aug5-9aug9
G 7-10
G 7-10-13
G 7aug9
G moll7
G moll7add11
G moll7add13
G moll7-5
G moll7-9
G moll7aug5
G mollmaj7
G mollmaj7add11
G mollmaj7add13
G moll9
G molladd9
G mollmaj9
G moll11
G mollmaj11
G moll13
G mollmaj13
G ø7
G# sus2
G# 6add9
G# moll6add9
G# 9
G# 9-13
G# 9aug11
G# 9sus4
G# add9
G# maj9
G# moll9
G# molladd9
G# maj9sus4
G# mollmaj9
G# 11
G# maj11
G# moll11
G# mollmaj11
G# 13
G# maj13
G# moll13
G# mollmaj13
A 7-5aug5-9aug9
A 7-9
A 7-9-13
A 7aug-9
A moll7-9
A# dur
A# moll
A# aug
A# dim
A# dim7
A# sus2
A# sus4
A# 5
A# -5
A# 6
A# 6add9
A# moll6
A# moll6add9
A# 6sus4
A# 7
A# 7-5
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-9
A# 7-9-13
A# 7-10
A# 7-10-13
A# 7add11
A# 7add13
A# 7aug
A# 7aug9
A# 7aug-9
A# 7aug11
A# 7maj5
A# maj7
A# maj7add11
A# maj7add13
A# maj7sus4
A# moll7
A# moll7add11
A# moll7add13
A# moll7-5
A# moll7-9
A# moll7aug5
A# mollmaj7
A# mollmaj7add11
A# mollmaj7add13
A# 7sus4
A# 9
A# 9-13
A# 9aug11
A# 9sus4
A# add9
A# maj9
A# moll9
A# molladd9
A# maj9sus4
A# mollmaj9
A# 11
A# maj11
A# moll11
A# mollmaj11
A# 13
A# maj13
A# moll13
A# mollmaj13
A# ø7
B maj7
B maj7add11
B maj7add13
B maj7sus4
B mollmaj7
B mollmaj7add11
B mollmaj7add13
B maj9
B maj9sus4
B mollmaj9
B maj11
B mollmaj11
B maj13
B mollmaj13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->