Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: D#

C moll
C dim
C dim7
C moll6
C moll6add9
C 7-5aug5-9aug9
C 7-10
C 7-10-13
C 7aug9
C moll7
C moll7add11
C moll7add13
C moll7-5
C moll7-9
C moll7aug5
C mollmaj7
C mollmaj7add11
C mollmaj7add13
C moll9
C molladd9
C mollmaj9
C moll11
C mollmaj11
C moll13
C mollmaj13
C ø7
C# sus2
C# 6add9
C# moll6add9
C# 9
C# 9-13
C# 9aug11
C# 9sus4
C# add9
C# maj9
C# moll9
C# molladd9
C# maj9sus4
C# mollmaj9
C# 11
C# maj11
C# moll11
C# mollmaj11
C# 13
C# maj13
C# moll13
C# mollmaj13
D 7-5aug5-9aug9
D 7-9
D 7-9-13
D 7aug-9
D moll7-9
D# dur
D# moll
D# aug
D# dim
D# dim7
D# sus2
D# sus4
D# 5
D# -5
D# 6
D# 6add9
D# moll6
D# moll6add9
D# 6sus4
D# 7
D# 7-5
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-9
D# 7-9-13
D# 7-10
D# 7-10-13
D# 7add11
D# 7add13
D# 7aug
D# 7aug9
D# 7aug-9
D# 7aug11
D# 7maj5
D# maj7
D# maj7add11
D# maj7add13
D# maj7sus4
D# moll7
D# moll7add11
D# moll7add13
D# moll7-5
D# moll7-9
D# moll7aug5
D# mollmaj7
D# mollmaj7add11
D# mollmaj7add13
D# 7sus4
D# 9
D# 9-13
D# 9aug11
D# 9sus4
D# add9
D# maj9
D# moll9
D# molladd9
D# maj9sus4
D# mollmaj9
D# 11
D# maj11
D# moll11
D# mollmaj11
D# 13
D# maj13
D# moll13
D# mollmaj13
D# ø7
E maj7
E maj7add11
E maj7add13
E maj7sus4
E mollmaj7
E mollmaj7add11
E mollmaj7add13
E maj9
E maj9sus4
E mollmaj9
E maj11
E mollmaj11
E maj13
E mollmaj13
F 7
F 7-5
F 7-5aug5-9aug9
F 7-9
F 7-9-13
F 7-10
F 7-10-13
F 7add11
F 7add13
F 7aug
F 7aug9
F 7aug-9
F 7aug11
F 7maj5
F moll7
F moll7add11
F moll7add13
F moll7-5
F moll7-9
F moll7aug5
F 7sus4
F 9
F 9-13
F 9aug11
F 9sus4
F moll9
F 11
F moll11
F 13
F moll13
F ø7
F# dim7
F# 6
F# 6add9
F# moll6
F# moll6add9
F# 6sus4
F# 7add13
F# maj7add13
F# moll7add13
F# mollmaj7add13
F# 13
F# maj13
F# moll13
F# mollmaj13
G aug
G 7-5aug5-9aug9
G 7-9-13
G 7-10-13
G 7aug
G 7aug-9
G 7maj5
G moll7aug5
G 9-13
G# dur
G# moll
G# sus2
G# sus4
G# 5
G# 6
G# 6add9
G# moll6
G# moll6add9
G# 6sus4
G# 7
G# 7-9
G# 7-9-13
G# 7-10
G# 7-10-13
G# 7add11
G# 7add13
G# 7aug9
G# 7aug11
G# maj7
G# maj7add11
G# maj7add13
G# maj7sus4
G# moll7
G# moll7add11
G# moll7add13
G# moll7-9
G# mollmaj7
G# mollmaj7add11
G# mollmaj7add13
G# 7sus4
G# 9
G# 9-13
G# 9aug11
G# 9sus4
G# add9
G# maj9
G# moll9
G# molladd9
G# maj9sus4
G# mollmaj9
G# 11
G# maj11
G# moll11
G# mollmaj11
G# 13
G# maj13
G# moll13
G# mollmaj13
A dim
A dim7
A -5
A 7-5
A 7-5aug5-9aug9
A 7aug11
A moll7-5
A 9aug11
A ø7
A# sus4
A# 6sus4
A# 7add11
A# maj7add11
A# maj7sus4
A# moll7add11
A# mollmaj7add11
A# 7sus4
A# 9sus4
A# maj9sus4
A# 11
A# maj11
A# moll11
A# mollmaj11
A# 13
B dur
B aug
B -5
B 6
B 6add9
B 7
B 7-5
B 7-5aug5-9aug9
B 7-9
B 7-9-13
B 7-10
B 7-10-13
B 7add11
B 7add13
B 7aug
B 7aug9
B 7aug-9
B 7aug11
B 7maj5
B maj7
B maj7add11
B maj7add13
B 9
B 9-13
B 9aug11
B add9
B maj9
B 11
B maj11
B 13
B maj13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->