Skalor


Sök skalor som passar till valda toner

Välj toner: (skalor som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar skalor som innehåller: A

C Dur
C Jonisk
C Dorisk
C Lydisk
C Mixolydisk
C Melodisk moll stigande
C Kromatisk
C Halv/helton
C Hel/halvton
C Pentatonisk dur
C Lydisk augmented
C Lydisk förminskad
C Dur blues
C# Moll
C# Eolisk
C# Frygisk
C# Lokrisk
C# Melodisk moll fallande
C# Kromatisk
C# Hel/halvton
C# Helton
C# Lydisk augmented
C# Lydisk moll
C# Ren moll
C# Harmonisk moll
C# Harmonisk dur
D Dur
D Jonisk
D Moll
D Eolisk
D Dorisk
D Frygisk
D Lydisk
D Mixolydisk
D Melodisk moll stigande
D Melodisk moll fallande
D Kromatisk
D Halv/helton
D Pentatonisk dur
D Pentatonisk moll
D Pentatonisk blues
D Pentatonisk neutral
D Lydisk moll
D Lydisk förminskad
D Dur blues
D Dominant pentatonisk
D Blues
D Ren moll
D Harmonisk moll
D Harmonisk dur
D# Lydisk
D# Lokrisk
D# Kromatisk
D# Halv/helton
D# Hel/halvton
D# Helton
D# Pentatonisk blues
D# Lydisk augmented
D# Lydisk moll
D# Lydisk förminskad
D# Blues
E Dur
E Jonisk
E Moll
E Eolisk
E Dorisk
E Frygisk
E Mixolydisk
E Lokrisk
E Melodisk moll stigande
E Melodisk moll fallande
E Kromatisk
E Hel/halvton
E Pentatonisk moll
E Pentatonisk blues
E Pentatonisk neutral
E Blues
E Ren moll
E Harmonisk moll
E Harmonisk dur
F Dur
F Jonisk
F Lydisk
F Mixolydisk
F Kromatisk
F Halv/helton
F Helton
F Pentatonisk dur
F Lydisk augmented
F Lydisk moll
F Dur blues
F Dominant pentatonisk
F Harmonisk dur
F# Moll
F# Eolisk
F# Dorisk
F# Frygisk
F# Lokrisk
F# Melodisk moll stigande
F# Melodisk moll fallande
F# Kromatisk
F# Halv/helton
F# Hel/halvton
F# Pentatonisk moll
F# Pentatonisk blues
F# Lydisk förminskad
F# Dur blues
F# Blues
F# Ren moll
F# Harmonisk moll
G Dur
G Jonisk
G Moll
G Eolisk
G Dorisk
G Lydisk
G Mixolydisk
G Melodisk moll stigande
G Melodisk moll fallande
G Kromatisk
G Hel/halvton
G Helton
G Pentatonisk dur
G Pentatonisk neutral
G Lydisk augmented
G Lydisk moll
G Lydisk förminskad
G Dur blues
G Dominant pentatonisk
G Ren moll
G Harmonisk moll
G Harmonisk dur
G# Frygisk
G# Lokrisk
G# Kromatisk
G# Halv/helton
A Dur
A Jonisk
A Moll
A Eolisk
A Dorisk
A Frygisk
A Lydisk
A Mixolydisk
A Lokrisk
A Melodisk moll stigande
A Melodisk moll fallande
A Kromatisk
A Halv/helton
A Hel/halvton
A Helton
A Pentatonisk dur
A Pentatonisk moll
A Pentatonisk blues
A Pentatonisk neutral
A Lydisk augmented
A Lydisk moll
A Lydisk förminskad
A Dur blues
A Dominant pentatonisk
A Blues
A Ren moll
A Harmonisk moll
A Harmonisk dur
A# Dur
A# Jonisk
A# Lydisk
A# Melodisk moll stigande
A# Kromatisk
A# Hel/halvton
A# Lydisk augmented
A# Lydisk förminskad
A# Harmonisk moll
A# Harmonisk dur
B Moll
B Eolisk
B Dorisk
B Frygisk
B Mixolydisk
B Lokrisk
B Melodisk moll fallande
B Kromatisk
B Halv/helton
B Helton
B Pentatonisk moll
B Pentatonisk blues
B Pentatonisk neutral
B Lydisk moll
B Dominant pentatonisk
B Blues
B Ren moll