Skalor


Skala C dur blues: C - D - D# - E - G - A - C -

Visa ackord som passar till C Dur blues skala <- Klicka!

Visa skala C Dur blues på en gitarr   Visa skala C Dur blues på ett piano

Transponera skala C dur blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Dur blues)