Skalor


Skala E melodisk moll fallande: E - F# - G - A - B - C - D - E -

Visa ackord som passar till E Melodisk moll fallande skala <- Klicka!

Visa skala E Melodisk moll fallande på en gitarr   Visa skala E Melodisk moll fallande på ett piano

Transponera skala E melodisk moll fallande
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Melodisk moll fallande)