Skalor


Skala G# blues transponerad till skala B blues:
B - D - E - F - F# - A - B -

Visa ackord som passar till B Blues skala <- Klicka!

Visa skala B Blues på en gitarr   Visa skala B Blues på ett piano

Transponera skala B blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Blues)