Skalor


Skala Ab blues: Ab - B - Db - D - Eb - Gb - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Blues skala <- Klicka!

Visa skala Ab Blues på en gitarr   Visa skala Ab Blues på ett piano

Transponera skala Ab blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Blues)