Skalor


Skala G# blues transponerad till skala D# blues:
D# - F# - G# - A - A# - C# - D# -

Visa ackord som passar till D# Blues skala <- Klicka!

Visa skala D# Blues på en gitarr   Visa skala D# Blues på ett piano

Transponera skala D# blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Blues)