Skalor


Skala G# blues transponerad till skala D blues:
D - F - G - G# - A - C - D -

Visa ackord som passar till D Blues skala <- Klicka!

Visa skala D Blues på en gitarr   Visa skala D Blues på ett piano

Transponera skala D blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Blues)