Skalor


Skala G# blues transponerad till skala F# blues:
F# - A - B - C - C# - E - F# -

Visa ackord som passar till F# Blues skala <- Klicka!

Visa skala F# Blues på en gitarr   Visa skala F# Blues på ett piano

Transponera skala F# blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Gb Blues)